Banner trap
< terug naar eerder van ad ten bosch

februari 2019, over Boudewijn Büch

Op een avond was Boudewijn boven de boekwinkel op bezoek. Ik weet niet meer ter gelegenheid waarvan. Het was rond het jaar 1996.

In het kader van mijn herinneringen zocht ik contact met zijn biografe, Eva Rovers. Ik wilde weten wanneer Boudewijn voor het eerst met een boekenprogramma op tv was te zien. In een stuk over Mulisch beweerde ik dat het succes van het signeren van De Aanslag in onze winkel, mede aan Büchs programma was te danken. Dat bleek onjuist, Büch debuteerde in het kunstprogramma De Verbeelding op de zondag van hetzelfde weekend waar Mulisch op de zaterdag bij ons signeerde.

Eva vroeg naar ons contact, ze had een brief van mij in Büchs nalatenschap gevonden. Dat was niet bijzonder, in mijn tijd als uitgever kwamen we elkaar een keer tegen, zoals iedereen in de literatuur elkaar vroeg of laat een keer tegenkomt, we maakten kennis op onze stand op de Uitmarkt. Ik mocht deze fantast wel. Hij zou een kind hebben gehad dat overleden was en hij zou tweemaal zijn gepromoveerd. Komrij schrijft in Demonen dat Büch geen liefde kon ontvangen.

Laat op die avond vertelde ik Büch van een passage over Multatuli. Na de scheiding van Tine zou Multatuli haar vanuit Brussel het manuscript van de Max Havelaar hebben gestuurd. Tine verbleef toen op een boerderij tussen Zutphen en Brummen, Het Vosje genaamd. Aan de provinciale weg tussen Zutphen en Brummen kende ik een boerderij met die naam. Büch wilde meteen kijken, en zo reden we ver na middernacht over de oude IJsselbrug.

De boerderij ligt aan de binnenkant van een vrijwel haakse bocht. Boudewijn liep brutaalweg het erf op. Gelukkig sloeg geen hond aan of, erger, een gans. ‘Hier werd dus op een dag het manuscript van een der beroemdste boeken uit de Nederlandse literatuur afgeleverd.’

Jaren later maakte ik met Christiaan Weijts een reis naar Venetië. Hij was op het spoor van Joseph Brodsky en ik wilde de gevangenis bezoeken vanwaaruit Casanova als enige wist te ontsnappen. We hebben beiden over deze reis geschreven en beide verhalen zijn opgenomen in het Privé-domein-deel Schrijvers op reis. Op zoek naar het graf van Brodsky, op San Michele, stootten we bij toeval op dat van E.H. Douwes Dekker. Even dachten we aan de schrijver, maar het was zijn eerste vrouw Tine, Everdina Huberta Barones van Wijnbergen.

W.F Hermans bleek in 1984 al over de deplorabele staat van haar graf te hebben geschreven.

Inschrijven nieuwsbrief