Banner trap

Nieuwsarchief

Eerdere tips van uw boekhandel

vertaald uit het Duits door Ria van Hengel

Ine over De wand van Marlen Haushofer

De Oostenrijkse Marlen Haushofer (1920-1970) schreef De wand in de jaren zestig. Ze had toen al meerdere boeken op haar naam staan en werd gewaardeerd. Maar na haar overlijden dreigde ze vergeten te raken. Tegenwoordig wordt ze beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers van Oostenrijk, met De wand als hoogtepunt in haar oeuvre.

In deze weergaloze roman vertelt een vrouw hoe ze geheel onverwacht op zichzelf is teruggeworpen in de ruige natuur. Er is niemand om mee te praten. Er is niemand die voor haar kan zorgen. Het enige gezelschap dat ze heeft zijn een hond, een koe en een kat. Aanvankelijk lijkt het leven overzichtelijk en tamelijk ongecompliceerd. Er is nog voldoende eten. De koe staat in de boswei, hond Luchs is in haar buurt, de poes slaapt op haar bed. Ze leert zichzelf hout zagen en ontdekt dat ze dat een prettig karwei vindt. Maar als er geen groente en fruit meer is, moet ze brandnetels eten en kauwt ze op sparrentoppen. Ze heeft een allesoverheersende behoefte aan zoetigheid, wordt mager en hoekig, haar gezicht zit vol kleine rimpels, haar handen zijn bedekt met blaren en eelt. Ze realiseert zich dat ze in haar oude leven niets heeft geleerd wat ze nu kan gebruiken.

Langzaam leert ze zich aanpassen aan het bos. ‘Je kunt jarenlang in nerveuze haast in de stad leven, het verwoest weliswaar je zenuwen maar je kunt het lang volhouden. Maar geen mens kan langer dan een paar maanden in nerveuze haast bergen beklimmen, aardappels poten, houthakken of maaien.’

Langzaam verandert ze ook in een andere persoon. Soms heeft ze een bijna mystieke ervaring. ‘Het was bijna onmogelijk om in de zoemende stilte van de wei onder de grote hemel een apart op zichzelf staand ik te blijven, een klein, blind, eigenzinnig leven dat zich niet in de gemeenschap wilde voegen. Eens was het mijn trots geweest dat ik zo’n leven was, maar op de alm kwam het me opeens heel armzalig en belachelijk voor, een opgeblazen niets.’

De wand is een superieure vertelling, hoe de mens kan leren zijn lot te aanvaarden. Angst, eenzaamheid, natuurgeweld, fysieke uitputting, en het allerergste: het verlies van dierbare dieren ˗ alles gaat zoals het gaat.

Hoe zou het mij vergaan, moederziel alleen in het bos, is een vraag die nog lange tijd in je hoofd blijft na smeulen. Om te huilen zo mooi, dit boek, en om nooit meer te vergeten.

madoc

Herman over Willem die Madoc maakte van Nico Dros

In deze nieuwsbrief treft u nooit voorspellingen aan, maar nu maak ik een uitzondering: Willem die Madoc maakte van Nico Dros wordt dé zomerhit van 2021. Het boek zal overal gelezen worden, op de camping en op het strand, thuis in de keuken en in de tuin, in het vliegtuig en in de trein, op de zeilboot en de veerboot, voor de tent, in de tent, op het terras en op het gras.

Als u wat over de schrijver wilt weten, kijk op zijn website. De informatie over hemzelf telt minder dan 100 woorden (Texel 1956; verhalen, roman, essays en historische werken; studie geschiedenis; historisch onderzoek; docent Schrijversvakschool), maar de geciteerde recensies over zijn 11 eerdere boeken zeggen genoeg. Bijzonder is dat Nico Dros naast zeer lovende (‘wel romantisch, niet sentimenteel’, ‘authentieke stijl, perfect aangepast aan de inhoud’, ‘paalvast proza’, ‘bijzonder gul met plastische, bewust archaïsche uitdrukkingen’, ‘Dros kent het hart als zijn broekzak en blaast zijn hoofdpersonen warm kloppend leven in’) ook ronduit negatieve kwalificaties heeft opgenomen, met als meest opmerkelijke, over zijn debuutroman Noorderburen: ‘een romannetje uit de Bouquetreeks.’

Willem die Madoc maakte begint in 2015. Dan ontdekt een Vlaamse mediëvist een verzamelhandschrift uit de dertiende eeuw. Hij raakt ervan overtuigd dat dit eigenhandig werd geschreven door Willem, dichter van het fameuze Van den Vos Reynaerde en het mysterieuze boek Madoc. En het levensverhaal van deze Willem schreeuwde erom geschreven te worden. Het wordt het levensverhaal van een drenkeling.

Na een storm in het jaar 1196 halen kustvissers een kleuter uit de branding. Die blijkt de enige overlevende van een schipbreuk te zijn. De jongen, vermoedelijk een koningskind, brengt zijn jeugdjaren door in een klooster nabij Brugge. Dat ontvlucht hij om zijn familie terug te vinden. Onder de naam Madoc leidt hij een leven als ridder en vecht hij duels op leven en dood uit, een leven waarin liefde evengoed een hoofdrol speelt. Jarenlang is hij de rechterhand van de legendarische graaf Hincmar. In Parijs ontpopt hij zich tot agnost, vrijdenker en schrijver. Maar als de Inquisitie actief wordt krijgen de ketterjagers ook Madoc in het vizier.

Ik verdween geheel in dit boek. Lezend dacht ik nergens anders aan en niet lezend dacht ik aan het boek. Waarom precies kan ik niet zeggen. Misschien omdat de Middeleeuwen per definitie intrigerend zijn, misschien door de prachtige woorden en zinnen, misschien vanwege de mengeling van een spannend verhaal met rijke gedachten, maar echt de vinger kreeg ik er niet achter. Tot ik het interview met de schrijver in de VPRO-gids las. Hij zei het zo: ‘Het moet onderhoudend zijn en de lezer moet er poëtisch geloof aan kunnen hechten. Meer kun je niet als schrijver.’

En beter dan poëtisch geloof kun je als lezer niet wensen. Dank Nico Dros.

boumans _194

Ine over Je mag wel bang zijn, maar niet laf van Toni Boumans

Sjoerd Bakker, geboren in 1915 in een streng gereformeerd gezin, merkte al op zijn zestiende dat hij homoseksueel was. Hij sprak er met zijn vader over, hij streed er tegen en hij stelde zich onder doktersbehandeling. Dat verklaarde hij in 1943 voor de Duitse rechtbank, die hem vanwege zijn verzetswerk ter dood veroordeelde.
In een notendop is dit Toni Boumans’ meeslepende familiegeschiedenis Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Hierin vertelt ze het verhaal van de ondernemende familie Bakker uit het Friese Buitenpost. Boumans verdiepte zich in de levens van de negen kinderen en schreef een prachtig portret van het gereformeerde gezinsleven, de onderlinge solidariteit, de worsteling van vier broers met hun homoseksualiteit, de Amsterdamse mode- en kunstenaarswereld, de oorlog, het verzet en de trauma’s.

Elke familiegeschiedenis heeft, als het goed is, iets kenmerkends. Bij de familie Bakker is dat levenslust. Het zijn mensen aan wie je je graag wilt laven. Mij hebben ze in één klap van mijn vooroordelen over streng gereformeerden bevrijd.

Het begon met Sjoerd Bakker, schrijft Boumans in haar proloog. De man die samen met Frieda Belinfante en Willem Arondéus (over wie Boumans eerder een boek en een film maakte) in het kunstenaarsverzet zat. Sjoerd, couturier, naaide de politie-uniformen voor de verzetsgroep die in 1943 een overval pleegde op het Amsterdamse bevolkingsregister. Jarenlang was deze bescheiden man, ook wel de kleermaker van het verzet genoemd, min of meer anoniem gebleven; hij verdiende een biografie.

Maar toen Boumans zich in zijn familieleden begon te verdiepen, bleek achter Sjoerds verhaal een groter verhaal schuil te gaan. ‘Een verhaal over een familie met homoseksuele broers, opgevoed in een streng gereformeerd milieu in Friesland, broers die, net als Sjoerd, in de oorlog de kant kozen van het verzet.’

Een energieke familie, warm, hecht, sterk en standvastig, met een diep vertrouwen in God. Oudste zoon Popke was de enige die de kerk zou verlaten. Als de kinderen, vijf jongens en vier meisjes, bijeen waren, was er altijd veel lawaai. Huilen deden ze niet, ze maakten graag grappen, rookten als ketters en waren onvoorwaardelijk solidair met elkaar.

Al vroeg werd het gezin geconfronteerd met groot leed: moeder Trijntje overleed in het kraambed en vader Miente bleef achter met negen kinderen. Die werden allemaal op verschillende plekken in het land ondergebracht. Bijzonder is hoe vader contact hield met al zijn kinderen. De jongens namen hem in vertrouwen over hun latente homoseksuele gevoelens en de diepgelovige Miente liet hen niet in de steek maar probeerde ze te helpen. Hij was een wijze vader die zijn kinderen serieus nam.

Boumans vertelt het verhaal van de familie Bakker in drie delen, simpel getiteld: ‘voor de oorlog’, ‘de oorlog’ en ‘na de oorlog’. In het eerste deel maken we kennis met de familie en zien we hoe het winkeltje in garen, banden, knopen en veters van grootmoeder Dieuwke uitgroeit tot het latere mode-imperium P.S. Bakker. Alle broers Bakker vinden uiteindelijk hun weg naar Amsterdam. Boumans volgt hun sporen in het joodse modehuis Hirsch en cie, het kunstenaarsverzet, de illegale pers van oom Paul Bakker, de uitgeverij van neef Bert Bakker, een onderduikadres in Den Haag, kamp Amersfoort en de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945. Ze laat zien hoe vanzelfsprekend moedig zijn voor hen was en hoe hun geloof daar de basis van was.

Het zijn de vele prachtige details die het verhaal zo aangrijpend maken. Boumans, eerder geprezen om haar biografie van celliste en dirigente Frieda Belinfante, moet een enorme hoeveelheid materiaal doorgenomen hebben om haar personages zo tot leven te kunnen brengen. De ontroerende brieven van de kinderen aan hun vader, het stukje roze overhemd van Sjoerd dat na de oorlog in de Bloemendaalse duinen werd gevonden, het verhaal van zus Baukje over wat er aan zijn executie vooraf ging: ‘Hij heeft ons allemaal getroost en zei: “Ik wil dat vader voor ons allemaal nog een keer uit de Bijbel leest, Romeinen 8: In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars.”’

Alleen de naoorlogse periode komt er een beetje bekaaid af. Het drama van broer Dirk – hij pleegde zelfmoord – was misschien beter uit de verf gekomen als daar meer ruimte voor was geweest. Bij hem was de levenslust helaas op. Ik had daar graag iets meer over gelezen. Maar aan de kracht van dit indrukwekkende boek doet dit niets af.

Welmoet over Verwachting van Anna Hope

Je kunt soms zó’n zin hebben in een boek dat je in één ruk wilt uitlezen – toegankelijk maar niet eendimensionaal, goed geschreven en niet sentimenteel. Corona, rellende meutes, de wankelende rechtstaat, allemaal belangrijk om over te lezen maar het gewone leven legt ook andere accenten. Anna Hope schrijft daarover in haar boek Verwachting. Laat je niet op het verkeerde been zetten door het zoetige omslag met drie jonge, kauwgombel blazende vrouwen. Dit is geen feelgood chicklit maar een fijn, helder geschreven verhaal over drie vriendinnen die zich bij het ouder worden geconfronteerd zien met de realiteit van het leven. Een genuanceerde en gelaagde roman waarin het goed toeven is.

Als twintigers wonen Hannah, Cate en Lisa samen in een oud huis in Londen; het leven wacht, ‘ze hebben nog tijd om te worden wie ze later willen zijn’. In flash backs lezen we over de totaal verschillende gezinnen van herkomst en de invloed daarvan op hun leven, over hun innige vriendschap én verborgen concurrentiestrijd. Waren ze ervan overtuigd dat ze elkaar altijd zouden steunen, de werkelijkheid is soms bitter; als het er op aan komt zijn ze er niet voor elkaar omdat ze te druk zijn met hun eigen problemen.

En dan zijn ze eind dertig: Hannah worstelt met haar kinderwens en de zoveelste niet aangeslagen ivf-behandeling, Cate heeft wel een kind maar ook een postnatale depressie, en Lisa lukt het maar niet om door te breken als actrice. Wat hebben ze elkaar in hun gang naar volwassenheid te bieden? Hoe kunnen ze leren dankbaar te zijn voor de kleine dingen, genoeg te hebben aan zichzelf? Daar gaat het in dit boek over en nee, het is niet een typisch vrouwenboek met een goede afloop. De kracht van dit boek is dat de drie vrouwen hun eigen leven leren leiden, ontdaan van de vroegere romantiek en als sterke persoonlijkheden met al hun plussen en minnen tevoorschijn komen.

Ine over De muziek van de herfst van Konstantin Paustowski

Vraag een willekeurige liefhebber wat hij zo geweldig aan Paustovski vindt, en je krijgt deze antwoorden: die magnifieke natuurbeschrijvingen, die magische zinnen, die onuitputtelijke levenslust.

Konstantin Paustovski (1892-1968) beschouwde zichzelf als een romanticus met een sterke voorkeur voor het ‘ruwe’ leven. Liefst schreef hij over eenvoudige mensen: ambachtslieden, herders, boswachters en dorpskinderen. In hun soms moeizame bestaan zag hij altijd lichtpuntjes.

Afgelopen voorjaar verscheen als voorproefje Wilde rozen en nu is er dan eindelijk het hoofdwerk: meer dan vijftig, voor het overgrote deel niet eerder in het Nederlands verschenen verhalen, vertaald door Wim Hartog. Als er één boek is waarmee je als dolende ziel de donkere wintermaanden kunt doorkomen, dan is het De muziek van de herfst. Alleen die titel maakt al gelukkig.

Wie is in hemelsnaam Paustovski, vroeg ik me licht vertwijfeld af. Het was 2016, ik was nog maar een jaar boekhandelaar, en Goudzand was net verschenen. De ene na de andere klant liep met een gelukzalige blik en het boek onder de arm de winkel uit. Ik moest die onbekende Rus lezen, begon in Verhaal van een leven en was na het eerste hoofdstuk verkocht. Sindsdien verkeer ook ik in die gemoedstoestand: zodra ik twee alinea’s van hem heb gelezen, denk ik: waarom zou ik al die andere boeken nog lezen? Ik wil alleen nog maar Paustovski.

In De muziek van de herfst stijgen schrijver én vertaler weer tot grote hoogten. Speciaal voor deze nieuwsbrief mocht ik grasduinen in het manuscript; het boek was op dat moment nog volop in productie. Ik las vier verhalen, alle verschillend van situatie en personages, en alle met die onmiskenbare Paustovski-toon: warm, empatisch, vol geuren en kleuren. Tijdloze verhalen met de typische Paustovski-boodschap: het leven is vol bekoring, en ons bestaan als mens heeft zin.

Met zijn vieren vertelt over vier stadse vrienden die de zomer doorbrengen in een afgelegen boshut. ‘Onverwachts, als een wonder, openbaarden zich in onze vermoeide, gesloten zielen diepe inzichten, bloemrijke verhalen, geruste overtuigingen, in stille lijdzaamheid gedragen leed.’

De bries is een prachtig liefdesverhaal over een jonge marinier die bij de belegering van Sebastopol gewond raakt en daarbij een dierbaar sigarettendoosje verliest. ‘Weet u, de liefde is als een bries. Deze waait overdag van zee naar de kust en ’s nachts van de kust naar zee.’

Een nacht in oktober gaat over twee mannen die in een herfstnacht in 1945 op een eiland vast komen te zitten, terwijl het water om hen heen stijgt. ‘Hoe verder wij kwamen, des te minder spraken wij met elkaar, en al snel zeiden wij helemaal niets meer. Boven de uitlopers van de rivier, de zwarte hooioppers en het dichte struikgewas hing een duistere nacht waarvan het zwijgen zich ook aan ons meedeelde.’

Het verhaal Afscheid van de zomer las ik als een fraaie metafoor voor Paustovski’s levenslust. Het beschrijft de komst van de eerste sneeuw en de eerste winterse dag. Paustovski schreef het in 1940 en het begint zo:

Het was eind november, de treurigste tijd op het platteland. De kat lag de hele dag opgerold in een oude fauteuil te slapen en schokschouderde af en toe in zijn droom als het donkere water tegen de ruiten kletste.
De wegen waren ondergespoeld. Over de rivier joeg gelig schuim voort dat aan opgeklopt eiwit deed denken. De laatste vogels hadden zich onder de nokbalk van de huizen verscholen en al meer dan een week kwam niemand ons opzoeken, noch opa Mitri noch Vanja Maljavin, noch de houtvester.

Over de oorlog wordt met geen woord gerept. Het verhaal eindigt zo:

De winter begon te heersen over de aarde, maar wij wisten dat je onder de poreuze sneeuw, als je die met je handen omwoelde, nog verse bosbloemen kon vinden, wisten dat in de kachels altijd vuur zou knisteren, dat de mezen met ons bleven overwinteren, en de winter kwam ons even prachtig voor als de zomer.

Aan Menno Hartman, uitgever bij Van Oorschot, vroeg ik wat zijn favoriete verhaal was. Over het titelverhaal De muziek van de herfst zegt hij:

‘Het grote wonder van Paustovski laat zich in dit verhaal in kort bestek lezen. Begin achteraan en constateer dat Paustovski het schreef in 1918. De Witten bestrijden de Roden na de revolutie van oktober 1917, het land is in rep en roer. Paustovski is niet blind of doof voor wat er in de wereld gebeurt, maar kiest ook altijd voor de schoonheid van het leven en zijn omgeving. Dit korte verhaal is een intense herfstimpressie waaraan iedere zin geurig is, elk woord dauwdruppels draagt en iedere zinswending toont hoe het herfstlicht valt. Superieur schrijven in onzalige tijden. De winter breekt aan, schrijft Paustovski, makkelijk zal het niet worden, maar er is altijd aanleiding goed om je heen te kijken.’

Hier heb ik niets meer aan toe te voegen. Lees en bewonder.

Inschrijven nieuwsbrief