Slider
< terug naar nieuwsbrief

Het gedicht van Hans Puper

Foto © Jacinthe Sykora


Op Hemelvaartsdag, in Dat Bolwerck, wordt de Mei van Gorter weer in zijn geheel voorgelezen door honderd liefhebbers. Het gedicht telt 4381 versregels.
De eerste regel kent iedereen: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Maar wat ís dat nieuwe geluid?

De vrijheid die Gorter zich veroorloofde. In de klassieke versleer was het gebruikelijk een toonloze ‘e’ te laten wegvallen als hij voorafging aan een heldere klinker: niet lente en, maar lent’ en. Gorter zag daarvan af, zijn versregel is daardoor natuurlijker. Ook valt er nu vanzelf een pauze tussen de beide klinkers, waardoor ‘en’ meer nadruk krijgt en dat onderstreept de inhoud: Een nieuwe lente // èn een nieuw geluid. Die nadruk wordt nog versterkt door de jambe, de regelmatige afwisseling van onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen: op ‘en’ ligt een klemtoon. Reken maar dat Gorter hierover heeft nagedacht.
(Met dank aan Paul Claes, Serendipity).

Inschrijven nieuwsbrief