Slider
< terug naar eerdere leesclubs

De leesclub van vijf mensen met een fascinatie voor filosofie

vlnr: Fred Daane, Peter van der Boom, Otteline van Panthaleon van Eck en Gertrude Klinkhamer. Erik Besaris ontbreekt op de foto.


Eens in de zes weken discussiëren ze over een boek dat rakelings langs hun eigen leven scheert. ‘Tamelijk chaotisch’, noemen ze zichzelf, en juist dat vinden ze zo fijn.

‘We zitten net in een verhitte discussie,’ zegt Gertrude, als ze me verwelkomt in haar appartement aan de Zaadmarkt in Zutphen. De filosofie-leesclub heeft vanavond samen pasta gegeten en is begonnen aan de bespreking van Material Matters, het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij, van Thomas Rau en Sabine Oberhuber. In dit boek pleiten de auteurs ervoor om de aarde niet uit te putten en om zoveel mogelijk te hergebruiken. ‘Ik vind het boek goed, maar ook moralistisch,’ zegt Peter, ‘en daarover ging onze verhitte discussie.’

De oprichter van de filosofie-leesclub is Erik Besaris, die destijds – vier jaar geleden – bij Van Someren & Ten Bosch werkte. In de boekwinkel ontmoette hij zijn leesvrienden: Peter van der Boom, adviseur akoestiek en milieu, die steeds bij Erik boeken voor zijn filosofiestudie kwam kopen. En Otteline van Panthaleon van Eck, psycholoog en stadsdichter van Zutphen, die al jaren droomde van een filosofie-leesclub. En toen kwam Fred Daane erbij, gepensioneerd bankier, striptekenaar en zelfbenoemd bemoeial, en het afgelopen jaar Gertrude Klinkhamer, die een boek schreef over mooi oud zijn en mooi oud worden.

Eens in de zes weken eten ze samen – altijd pasta – en discussiëren ze aansluitend over een boek. ‘Wij zijn een volstrekt chaotische club,’ zegt Fred. ‘Het is verboden om iemand aan te wijzen die het voorbereidt. We hebben geen structuur voor de bespreking.’
‘Soms praten we op een manier dat ik me afvraag of het nog wel over het boek gaat,’ zucht Otteline, ‘we dwalen vaak af.’
‘We beginnen gewoon te praten en vertrouwen erop dat we vanzelf op de goede thema’s komen,’ vult Peter aan.

‘De keuze voor een boek verloopt soepel,’ zegt Fred. ‘Er ligt altijd wel een stapeltje boeken en dan kiezen we er unaniem eentje uit.’ Het boek dat het meeste indruk op hen heeft gemaakt is Leven en lot van Vasili Grossman, een epos over leven onder het tirannieke bewind van Stalin. Maar ook De domesticatie van het noodlot van Jos de Mul, sprak hen aan, evenals Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. En niet te vergeten In aanwezigheid van Schopenhauer, van Michel Houellebecq.

Wat hebben ze aan hun leesclub? ‘Je gaat een boek anders zien dan wanneer je het in je eentje leest,’ vindt Peter. En Otteline: ‘De leesclub zet je aan het denken, vooral omdat de thema’s die we bespreken rakelings langs ons eigen leven scheren. Ik herinner me de indrukwekkende bespreking van Peter Sloterdijks Je moet je leven veranderen. We spraken over keuzes die je moet maken in je leven waarbij je altijd verliest, zoals je partner verlaten of een baan opgeven.’ Ze kijkt de kring rond en lacht. ‘Maar bovenal is deze leesclub me ontzettend dierbaar.’

 

Inschrijven nieuwsbrief